Autodesk Inventor, FEA trdnostne analize

trdnostne simulacije za konstrukterje po metodi končnih elementov, 2 dni

Podroben, dvodnevni seminar je namenjen uporabnikom Autodesk Inventorja, ki želijo s pomočjo Inventorja izdelovati trdnostne analize posamičnih komponent in sestavov. Udeleženci prejmejo obsežno skripto z vajami in razlago konceptov v slovenščini. Na tečaju se obravnavana modul za linearne trdnostne analize, ki je vgrajen v Inventor Professional. Nastran In-CAD ni tema tega tečaja.

Po tečaju znajo udeleženci samostojno izdelati simulacije in analizirati rezultate linearnih trdnostnih analiz posamičnih komponent in sestavov (napetosti, deformacije, lastne frekvence), analizirati konstrukcije iz profilov narejenih z orodjem Frame Generator ter uporabljati Shape Generator za iskanje optimalnih oblik komponent.

Datum

Želim ponudbo

Zahtevano predznanje

Dobro poznavanje vsebine začetnega seminarja Inventorja. Priporočljivo je, da je uporabnik že nekaj časa samostojno delal z Inventorjem.

Vsebina tečaja

  • uvod v trdnostne analize
  • analiza trdnosti posamičnih komponent (materiali, določevanje obremenitev, podpore, nastavljanje parametrov)
  • trdnostna analiza sestavov (kontakti)
  • parametrične analize (optimizacija oblik)
  • mreženje in konvergenca rezultatov (samodejno zgoščevanje mreže, vzroki za singularnosti, lokalni nadzor nad mrežo)
  • analiza tankih komponent (mreženje z 2D elementi)
  • Shape Generator (iskanje optimalnih oblik komponent)
  • analiza paličnih konstrukcij narejenih z orodjem Frame Generator
  • analiza lastnih frekvenc (za običajne komponente in palične konstrukcije)
  • pregled in vrednotenje rezultatov simulacij (pomen rezultatov, analize reakcij v podporah)