Autodesk Inventor nadaljevalni tečaj

Tečaj Autodesk Inventor za napredne uporabnike, 2 dni

Tečaj je namenjen uporabnikom, ki so opravili začetni tečaj Inventorja, že nekaj časa delajo z Inventorjem ter želijo poglobiti znanje Inventorja. Tečaj traja 2 dni.

Datum

4. - 5.6.2024

Prijava na tečajŽelim ponudbo

Zahtevano predznanje

Poznavanje vsebine začetnega seminarja Inventorja. Priporočljivo je, da je uporabnik že nekaj časa samostojno delal z Inventorjem.

Vsebina tečaja

 • napredne tehnike modeliranja (izdelava modelov s kombiniranjem volumskega in površinskega modeliranja, loft, sweep, 3D skice, zveznost površin, analiza kvalitete površin)
 • izpeljane komponente (skaliranje komponent, zrcaljenje, izpeljava parametrov)
 • skeletno modeliranje (delo z več telesi znotraj ene komponente, izdelava sestava iz skeleta, boolean operacije med telesi)
 • frame generator (orodje za načrtovanje konstrukcij iz jeklenih profilov)
 • izmenjava podatkov (uvoz podatkov preko standardnih CAD izmenjevalnih formatov STEP in IGES, uvoz podatkov direktno iz drugih CAD sistemov - Solidworks, Creo, Catia..., žive povezava z modeli iz drugih CAD sistemov, popravljanje modelov brez paramtetrične zgodovine)
 • projekti (podrobnosti o nastavitvah projektov, poti, tipi komponent v Inventorju, nastavitev knjižničnih poti)
 • družine komponent (izdelava lastnih tabelarično vodenih knjižnic na nivoju posamičnih komponent in sestavov - iPart in iAssembly)
 • lastni parametrični gradniki (izdelava lastnih gradnikov - iFeatures)
 • različni prikazi sestava - representations (nadzor nad vidnostjo (View), lego (Position) in stanjem (Level of Detail) sestavov ter možnosti v kombinaciji z izrisi)
 • izdelava poenostavitev modelov - shrinkwrap (poenostavite vaše detajlirane 3D modele in odstranite občutljive dele za deljenje s strankami ali za uporabo v BIM aplikacijah)
 • zvari v inventorju (izdelava zvarov na 3D modelu, izpis zvarov v Excel, izdelava dokumentacije za zvarjence)
 • predstavitve (presentations) (Izdelava eksplozijskih risb ter animacij, ki prikazujejo sestavljanje izdelka)