Autodesk Inventor, kabelske napeljave

virtualno napeljevanje kablov po 3D modelih izdelkov, 1 dan

Tečaj je namenjen uporabnikom Autodesk Inventorja, ki želijo s pomočjo Inventorja izdelovati 3D kabelske povezave ter nailboard sheme.

Datum

Želim ponudbo

Zahtevano predznanje

Poznavanje vsebine vsaj začetnega tečaja Inventorja, priporočljivo pa tudi nadaljevalnega tečaja.

Vsebina tečaja

  • Električne komponente (izdelava in popravljanje komponent, dodajanje opisov komponent, vstavljanje komponent)
  • Kabelski sestavi (izdelava sestavov, uporaba brskalnika, določevanje lastnosti komponent kabelskega sestava)
  • Delo s knjižnico (dodajanje novih definicij, spreminjanje definicij, vpis dodatnih lastnosti, uvoz in izvoz)
  • Uporaba žic in kablov (ročno vstavljanje, premikanje in brisanje kablov in žic, uvažanje seznama žic, nastavljanje lastnosti in prikaza)
  • Segmenti (določevanje, izdelava, urejanje, nastavljanje lastnosti in prikaz segmentov, nastavljanje privzetih lastnosti za segmente)
  • Napeljevanje žic in kablov (ročno, pol-samodejno in samodejno napeljevanje, pregled poti žic in kablov, odstranjevanje žic iz segmentov)
  • Izdelava ploščatih kablov
  • Izdelava poročil (uporaba pogovornega okna, oblikovanje in izdelava poročil)
  • Izdelava električnih nailboard shem (okolje za izdelavo shem, izdelava, urejanje in označevanje shem)
  • IDF prevajalnik za uvoz 3D vezij