Autodesk CFD, simulacije toka fluidov in prenosa toplote

računalniška dinamika fluidov, 2 dni

Seminar je namenjen uporabnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s simulacijami fluidov. Obravnava osnovne tematike, ki jih pokriva Autodesk CFD - od priprave modela v CAD sistemu, prenosa modela v CFD simulacijo, določevanja robnih pogojev, zagona simulacij ter analize in vrednotenja rezultatov. Poseben poudarek je na izdelavi What-if analiz in hitremu iskanju najboljše rešitve med možnimi kandidati. Prvi del tečaja je namenjen obdelavi nujnih osnov, drugi del pa je prilagojen potrebam udeleženca. Primeri tematik: pretok skozi ventile, odvajanje toplote iz ohišja elektronskih naprav, prezračevanje zgradb, simulacije ventilatorjev… Če je izvedljivo, se ta del tečaja izvede na modelu, ki ga vnaprej priskrbi udeleženec.

Po tečaju zna udeleženec samostojno izdelati CFD simulacijo s svojega področja.

Datum

Želim ponudbo

Zahtevano predznanje

Poznavanje CAD sistema, s katerim dela udeleženec (Inventor, Solidworks, Creo, NX...).

Vsebina tečaja

 • I. del - osnove dela z Autodesk Simulation CFD
 • Kaj je CFD? Katere probleme lahko rešuje?
 • Priprava CAD modela za CFD simulacijo
 • Prenos modela v okolje Simulation CFD ter (samodejna) izdelava volumna fluida
 • Pregled uporabniškega vmesnika in osnovne nastavitve
 • Navigacija in način izbiranja geometrij
 • Določitev in vrste robnih pogojev
 • Določitev materialov in naprav (devices - ventilatorji, filtri, prenosniki...)
 • Izdelava mreže (samodejna gostota, določitev območij zgoščevanja, modeliranje mejne plasti)
 • nastavitve samodejnega zgoščevanja mreže
 • Fizikalne nastavitve solverja in nastavitve kriterijev konvergence
 • Analiza rezultatov (prerezne ravnine, tokovnice z ali brez masnih delcev, območja konstantnih vrednosti, vektorski prikaz, grafi, porazdelitev toka, izračun sil…)
 • Primerjava rezultatov what-if analiz (grafično, numerično)
 • Popravljanje modela in ponovni zagon analiz z ohranitvijo nastavitev
 • Prikaz uporabe pregledovalnika rezultatov CFD analiz
 •  
 • II. del - obravnava tematike po želji udeleženca
 • Po osvojitvi osnov se v drugem delu tečaja osredotočimo na tematiko, s katero se udeleženec tečaja srečuje pri svojem delu.