Geometrija v AutoCADu

AutoCAD, začetni tečaj, 2 dni

AutoCAD tečaj za začetnike je namenjen popolnim začetnikom na področju 2D risanja z AutoCADom. Šolanje traja 2 dni. Po šolanju boste znali risati in popravljati autocadove risbe ter znali vnašati ukaze na različne načine, ki jih ponuja AutoCAD. Spoznali boste tudi različne pristope k vnosu koordinat ter se seznanili z orodji, ki vam olajšajo risanje.

Datum

Želim ponudbo

Zahtevano predznanje

Osnove računalništva (samostojno delo v okolju Windows, poznavanje programov Word in Excel).

Vsebina tečaja

 • Osnovni napotki (delo z miško, prikazi, zoom vse)
 • Uvod (risanje z računalnikom, rastri in vektorji)
 • Delo z datotekami (odpiranje nove datoteke, odpiranje obstoječe datoteke, shranjevanje datoteke, predloge)
 • Vnos točk (UCS ikona, meje risanja in koordinate na zaslonu, vnašanje koordinat, dinamični vnos, prejšnji vnos, nastavitveni gumbi v spodnji vrstici, lovljenje obstoječih točk)
 • Vnos ukazov (preko tipkovnice, ukazni gumbi, zavesni menuji, palete, ponavljanje ukazov, vnos ukazov iz datoteke)
 • Grafični objekti (daljica, premica, pravokotnik, mnogokotnik, črtovje, krog, lok, elipsa, zlepek, točka, enovrstični tekst, tekstovni slogi, večvrstični tekst)
 • Popravljanje z Windows ukazi(brisanje, kopiranje, lepljenje, kopiranje z začetno točko, lepljenje na isto mesto, hkratno odpiranje več risb, prenos objektov med risbami)
 • Popravljanje z ročaji (prikaz ročajev, lastnosti ročajev, funkcije ročajev pri različnih objektih, popravljanje z ročaji)
 • Popravljanje lastnosti (paleta lastnosti, dolžina, ploščina, skupne lastnosti)
 • Popravljanje črtovij (spreminjanje z ročaji, spreminjanje z lastnostmi, razbijanje črtovij, združevanje črtovij)
 • Ukazi za spreminjanje (izbiranje objektov, brisanje, kopiranje in vektor premika, premikanje, zrcaljenje, vzporednice, krožno in pravokotno razmnoževanje, povečava in zasuk, raztegovanje, rezanje, podaljševanje, zaokroževanje in posnemanje oglišč)