Zahtevnejše delo v AutoCADu

AutoCAD, nadaljevalni tečaj, 2 dni

Nadaljevalni tečaj AutoCADa je namenjen uporabnikom, ki že imajo osnovno znanje za delo z Autocadom. Šolanje traja 2 dni. Po šolanju boste znali delati z autocadovimi ravninami (layers), znali izdelovati in uporabljati običajne in dinamične bloke z atributi ter delati s tabelami, šrafurami in rastrskimi slikami. Podrobno boste spoznali tudi delo z izrisi (layouts).

Datum

Želim ponudbo

Zahtevano predznanje

Poznavanje tem začetnega seminarja Autocada.

Vsebina tečaja

 • Tabele (slogi tabel, vnos prazne tabele, vnos iz excela, izvoz v excel, povezava z excelom, vnos diagrama)
 • Risalne ravnine (izbiranje ravnin, barva in tip črte ter debelina v ravnini, barva, tip črte, debelina črte, menjanje risalne ravnine, prilagajanje risalne ravnine objektov drugemu elementu, barva elementa, tip črte elementa, določanje gostote prekinjenih črt, shranjevanje in klicanje nastavljenih risalnih ravnin, preimenovanje ravnin)
 • Kotiranje (vodoravno in navpično kotiranje, vzporedno kotiranje, kotiranje več razdalj, kotiranje polmera ali premera, kotiranje točk, kotiranje kotov, avtomatsko kotiranje, izpis in spreminjanje, besedila v koti, prilagajanje kot, spreminjanje kot z ročaji, poljuben pripis kot kota, popravljanje kot, slogi in nastavitve kotiranja)
 • Šrafiranje (meje risanja, vzorci šrafur, prelivajoče šrafiranje, risanje meje šrafure)
 • Bloki (definicija bloka, določanje blokov, vnos bloka v risbo, spreminjanje blokov, vnos po krivulji, vgnezdeni bloki, vnos iz datoteke, točka vnosa, Designcenter, File Explorer, shranjevanje bloka ali dela risbe na disk, risalne ravnine in bloki, knjižnice blokov)
 • Opis blokov – atributi (določanje atributov, vnos vrednosti in popravljanje, izpis kosovnice)
 • Zunanji bloki (vnos zunanjega bloka, urejanje zunanjih blokov, izpis podatkov o blokih, elektronsko pošiljanje risb)
 • Delo z rastri (črnobeli, sivi, barvni, vrstni red prikaza, lastnosti rastrov (prozornost...), kalibracija rastrov)
 • Dinamični bloki (vgrajena knjižnica, uporaba dinamičnih blokov, izdelava dinamičnih blokov)
 • Izrisi (model in papir, lastnosti papirja, izrisna okna in merilo, prikaz risalnih ravnin, ravnine za okvirje, čudna okna, kotiranje na papirju, prilagodljivo kotiranje)
 • Informacije o risbah (lastnosti objekta, izpis spremenljivk, lega točke, razdalja, ploščina, časovne funkcije, status risbe)
 • Splošne nastavitve (nastavitve delovanja in videza AutoCADa, uporabniški profili, nastavitve enot, nastavitve ikon)