CAD programi

Programi za 3D in 2D načrtovanje

Inventor Professional

Inventor poleg parametričnega modeliranja volumnov in površin omogoča tudi direktno popravljanje oblik, kar je zelo prikladno za hitro spreminjanje geometrije uvožene iz drugih CAD sistemov. Freeform modeliranje pa vam omogoča izdelavo kompleksnih organskih oblik.

autodesk inventor 3d modeliranje

Vgrajena odprta knjižnica standardnih elementov omogoča hiter dostop do pogosto uporabljanih komponent, kot so vijaki, matice, ležaji, mozniki, jekleni profili... Kontrola kolizij in možnost dinamičnega preverjanja kontaktov med komponentami zagotavlja izboljšanje kakovosti izdelkov in odpravljanje morebitnih težav že pred izdelavo fizičnega prototipa.

Okolje za izdelavo zvarjencev v kombinaciji z izrisi nudi možnost natančnega dokumentiranja vseh faz postopka izdelave varjenca: od izdelave sklopa brez zvarov, priprave robov, dodajanja zvarov v 3D in obdelav po varjenju. Zvari, dodani na 3D model, se na izrisu samodejno izrišejo in označijo.

Modul za pločevino zagotavlja enostavno pot za izdelavo raznovrstnih krivljenih pločevinastih izdelkov - od enostavnih škatlastih oblik do zahtevnih prehodnih kosov.

autodesk inventor sheet metal pločevina razvitje

Autodesk Inventor iz pločevinastega izdelka samodejno izdela razvito pločevino, pri čemer preko upogibnih tabel ali podane lege nevtralne linije izračuna pravilne razvite dolžine. Izvoz razvite oblike v DXF omogoča neposredno komunikacijo s CNC rezalnikom pločevine.

Končni rezultat 3D načrtovanja in osnova za komunikacijo s proizvodnjo je ponavadi še vedno 2D risba. Autodesk Inventor na osnovi 3D modela samodejno izdeluje poglede, omogoča izdelavo detajlov, prerezov, usmerjenih pogledov, zlomljenih pogledov in pogledov s preboji na posameznih komponentah. Izdelate lahko tudi eksplozijske risbe sestavov in video animacije s prikazom funkcionalnosti ali montaže izdelka. Za izdelavo pozicijskih številk in kosovnice je potrebnih le nekaj klikov.

autodesk inventor, izrisi, delavniška risba, prezentacije

Autodesk Inventor nudi različne možnosti komunikacije s parterji in sodelavci. Preko formata DWFX ali preko storitev v oblaku lahko svoje modele izmenjujete z uporabniki, ki nimajo ustrezne programske opreme. Potrebujejo le brezplačen Autodeskov pregledovalnik Autodesk Design Review ali pa so zgolj prijavljeni v Autodeskov račun in lahko modele pregledujejo preko spletnega brskalnika.

Inventor preko funkionalnosti AnyCAD omogoča nemoteno delo tudi z modeli iz drugih CAD sistemov. Poleg direktnega odpiranja teh ponuja tudi vzpostavitev žive povezave z modeli iz sistemov Catia, Solidworks®, NX, PTC® CREO®, Wildfire, Autodesk Alias in AutoCAD. Funkcionalnost omogoča sočasno delo več ljudi, ki uporabljajo različne CAD modelirnike, na istem modelu.

autodesk inventor, anycad, uvoz modela, konverzija

Modul za izdelavo trdnostnih simulacij po metodi končnih elementov (FEA) vam omogoča, da lahko že med fazo konstruiranja predvidite obnašanje izdelka pod realnimi obrementivami. Modul omogoča trdnostno analizo posamičnih komponent in tudi sestavov. Rezultati analiz so napetosti, deformacije in lastne frekvence.

autodesk inventor, trdnost, simulacija, fea, metoda končnih elementov

Poleg trdnostnih analiz lahko izvajate tudi parametrične optimizacije. Podate lahko spremenljive geometrijske parametre in Inventor s spreminjanjem vrednosti teh parametrov na podlagi podanih kriterijev določi optimalne mere izdelka.

Tretji tip analiz pa so topološke optimizacije, pri katerih solver na osnovih vhodnih podatkov predlaga optimalno obliko izdelka.

autodesk inventor, generative design, optimizacija oblik

Modul za izdelavo dinamičnih analiz omogoča izračun dinamičnega vedenja modelov in točk maksimalnih obremenitev. S pomočjo dinamičnega izračuna lahko določite zahtevano moč motorjev za pogon mehanizmov, identificirate maksimalne pospeške na izbranih komponentah in podobno.

autodesk inventor, dinamične analize

  • nabor dinamičnih povezav s trenjem in dušenjem
  • grafičen vnos sil in momentov
  • vizualizacija gibanja
  • izdelava grafov lege, hitrosti, pospeškov, sil itd
  • tabelaričen izvoz rezultatov
  • iskanje maksimalnih/minimalnih vrednosti veličin
  • prenos reakcijskih sil v izbranih časovnih točkah v modul za simulacije trdnosti

Modul za orodjarstvo je namenjem načrtovanju orodij za brizganje plastike.

autodesk inventor, orodjarstvo, tooling, delilne ravnine, hasco, meusburger

Orodja za samodejno ali ročno zapolnjevanje odprtin ter izdelavo delilnih črt in delilnih površin omogočajo hitro izdelavo kalupa, jedra in vložkov. Priložena knjižnica standardnih orodjarskih komponent znanih proizvajalcev (Hasco, DME, Meusburger itd) omogoča avtomatizirano zlaganje komponent orodja (plošče, vodila itd). Izdelava dolivnih sistemov, hladilnih kanalov in izmetačev je poenostavljena. Samodejna izdelava delavniških risb pa skrajša čas izdelave dokumentacije za izdelavo orodja.

inventor kabelske povezave, routing

Orodja za izdelavo kabelskih povezav poenostavljajo in pohitrijo zapleten proces načrtovanja 3D kabelskih povezav. Lego kablov lahko tako definirate že na virtualnem modelu izdelka. Enostavno pokažete dva priključka in program doda žico, ki predstavlja fizično obliko in nosi podatke, kot so ID žice, ime signala in podatke o povezavi. Ob načrtovanju izdelka se tako lahko z različnimi variantami razporeditve kabelskih povezav izognete morebitnemu pomanjkanju prostora za povezave, ki bi se drugače pokazalo šele pri izdelavi izdelka. Možnost izdelave poročil nudi izpis podatkov o dolžini in tipih žic ter povezavah, kar pripomore k lažji nabavi in sestavljanju komponent. Modul je dinamično povezljiv s programom za načrtovanje električnih shem AutoCAD electrical. Izdelate lahko skupno knjižnico elektro elementov, prenašate sezname povezav in tako vzpostavite okolje, v katerem se lahko sočasno dogaja razvoj elektro in strojnega dela vašega izdelka. Poleg tega je možen tudi uvoz spiskov povezav (Wirelists) iz drugih programov za načrtovanje električnih shem. Možen je tudi uvoz 3D modelov tiskanih vezij (PCB) iz paketov za načrtovanje vezij (ECAD) preko standardnega formata za prenos vezij IDF. Izvoz v IDF podpira večina ECAD programov, kot so na primer Altium Designer, Altium P-CAD, Cadence Allegro, Cadence Orcad itd.

inventor cevne povezave, cevovodi, piping

Tudi orodja za izdelava cevnih sistemov predstavljajo pomemben preskok od zamudnega ročnega risanja. Zadošča določitev začetne in končne točke ter poljubnega števila vmesnih točk in program v skladu s pravili, ki jih vnaprej določite s slogom cevovoda, predlaga možne poti in izdela ustrezno cevno povezavo. Ta je lahko iz enega krivljenega kosa, ravnih segmentov, povezanih s koleni, ali pa fleksibilna hidravlična ali pnevmatična cev. Dodajanje fitingov poteka tako, da v knjižnici izberete ustrezno komponento in jo povlečete na mesto na obstoječi cevi. Vse ostalo poteka samodejno. V knjižnico standardnih elementov za uporabo na cevovodih lahko objavljate tudi lastne komponente.

Zanima me več...

Autodesk Fusion

Autodesk Fusion združuje 3D načrtovanje, proizvodnjo, simulacije in upravljanje s podatki v cenovno zelo ugoden programski paket, ki vam omogoča dostop do vaših podatkov v oblaku od koderkoli in kadarkoli.

Podrobneje o Autodesk Fusion in razširitvah...

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical je izvrstna rešitev za 2D strojniško konstruiranje. Poleg funkcionalnosti AutoCADa ponuja veliko učinkovitih orodij za poenostavitev izdelave 2D strojniške dokumentacije. Vsebuje obsežno knjižnico standardnih delov, ukaze za avtomatizacijo rutinskih opravil, orodja opremljanje strojniških risb in množico strojniških preračunov, kar bistveno pohitri 2D načrtovanje. Ker AutoCAD Mechanical deluje v popularnem okolju AutoCADa, lahko uporabniki AutoCADa brez večjih težav optimirajo dosedanji način dela z novimi strojniškimi funkcijami in ukazi.

autocad mechanical risanje

Množica orodij - od samodejne izdelave srednjic do uporabe konstrukcijskih črt - pohitri 2D risanje. Uporabnike AutoCAD navduši tudi samodejna izdelava skritih (črtkanih) robov. Ko nek objekt postavite nad drugega, se na spodnjem objektu samodejno izdelajo ustrezni nevidni robovi. Ti se ob spremembi lege komponent dinamično obnavljajo.

AutoCAD Mechanical vsebuje knjižnico standardnih strojniških komponent po različnih mednarodnih standardih. Ta med drugim vsebuje vijake, matice, podložke, zatiče, kovice, jeklene profile, ležaje itd. Vstavljanje vijačne zveze tako, na primer, zahteva le nekaj klikov.

autocad mechanical standard

AutoCAD Mechanical vsebuje zbirko standardnih glav in okvirjev risb z možnostjo enostavnega vnosa vrednosti ter določevanja merila risbe. Simboli za označevanje kvalitete površin, zvarov ter toleranc lege in oblike v primerjavi z AutoCADom bistveno pohitrijo opremljanje risbe z oznakami. Orodje za izdelavo tabel izvrtin omogoča hitro izdelavo spiska izvrtin s koordinatami in premeri.

Samodejna izdelava kosovnic predstavlja velik prihranek časa in bistveno zmanjša možnost napaka pri popisu komponent izdelka. Kosovnica je dinamično povezana s stanjem na modelu in se samodejno prilagaja spremembam količin na risbi.

autocad mechanical, kosovnica, BOM

autocad mechanical izračuni

AutoCAD Mechanical omogoča izdelavo preračunov za vijake, ležaje, krivuljne plošče, gredi, verižne in jermenske prenose, nosilce. Orodja za preračune na podlagi vhodnih podatkov izračunajo ustrezno dimenzijo strojnega elementa in element izrišejo.

Preko možnosti Inventor link lahko v Mechanicalu izdelate 2D poglede iz Inventorjevega 3D modela. Povezava med pogledi in modelom je živa - če pride do spremembe 3D modela, se to odraža tudi na 2D risbi v AutoCAD Mechanicalu.

Zanima me več...

AutoCAD

AutoCAD LT