Autodesk Inventor, FEA trdnostne analize

trdnostne simulacije po metodi končnih elementov, 2 dni

Podroben, dvodnevni seminar je namenjen uporabnikom Autodesk Inventorja, ki želijo s pomočjo Inventorja izdelovati trdnostne analize posamičnih komponent in sestavov. Udeleženci prejmejo obsežno skripto z vsemi vajami in razlago konceptov v slovenščini.

Po tečaju znajo udeleženci samostojno izdelati in analizirati rezultate (napetosti, deformacije, lastne frekvence) linearnih trdnostnih analiz posamičnih komponent in sestavov ter analizirati konstrukcije iz profilov narejenih z orodjem Frame Generator.

Datum

pokličite

Želim ponudbo

Zahtevano predznanje

Dobro poznavanje vsebine začetnega seminarja Inventorja. Priporočljivo je, da je uporabnik že nekaj časa samostojno delal z Inventorjem.

Vsebina tečaja

  • uvod v trdnostne analize
  • analiza trdnosti posamičnih komponent (materiali, določevanje obremenitev, podpore, nastavljanje parametrov)
  • trdnostna analiza sestavov (kontakti)
  • parametrične analize (optimizacija oblik)
  • mreženje in konvergenca rezultatov (samodejno zgoščevanje mreže, vzroki za singularnosti, lokalni nadzor nad mrežo)
  • analiza tankih komponent (mreženje z 2D elementi)
  • analiza paličnih konstrukcij narejenih z orodjem Frame Generator
  • analiza lastnih frekvenc (za običajne komponente in palične konstrukcije)
  • pregled in vrednotenje rezultatov simulacij (pomen rezultatov, analize reakcij v podporah)