Autodesk Inventor, FEA trdnostne analize

trdnostne simulacije po metodi končnih elementov, 2 dni

Podroben, dvodnevni seminar je namenjen uporabnikom Autodesk Inventorja, ki želijo s pomočjo Inventorja izdelovati trdnostne analize posamičnih komponent in sestavov. Udeleženci prejmejo obsežno skripto z vsemi vajami in razlago konceptov v slovenščini. Na tečaju se obrabnavana modul za linearne trnostne analize, ki je vgrajen v Inventor Professional. Nastran In-CAD ni tema tega tečaja.

Po tečaju znajo udeleženci samostojno izdelati in analizirati rezultate (napetosti, deformacije, lastne frekvence) linearnih trdnostnih analiz posamičnih komponent in sestavov ter analizirati konstrukcije iz profilov narejenih z orodjem Frame Generator.

Datum

Želim ponudbo

Zahtevano predznanje

Dobro poznavanje vsebine začetnega seminarja Inventorja. Priporočljivo je, da je uporabnik že nekaj časa samostojno delal z Inventorjem.

Vsebina tečaja

  • uvod v trdnostne analize
  • analiza trdnosti posamičnih komponent (materiali, določevanje obremenitev, podpore, nastavljanje parametrov)
  • trdnostna analiza sestavov (kontakti)
  • parametrične analize (optimizacija oblik)
  • mreženje in konvergenca rezultatov (samodejno zgoščevanje mreže, vzroki za singularnosti, lokalni nadzor nad mrežo)
  • analiza tankih komponent (mreženje z 2D elementi)
  • analiza paličnih konstrukcij narejenih z orodjem Frame Generator
  • analiza lastnih frekvenc (za običajne komponente in palične konstrukcije)
  • pregled in vrednotenje rezultatov simulacij (pomen rezultatov, analize reakcij v podporah)